Sponsorer och finansiärer
 

© Rock Donna rf 2019

Målgrupp: Flickor i åk 4-6 

Tid: 17-20 oktober 2019

Plats: Villa Christine i Tenala

Deltagaravgift: 170€-200€

Förkunskaper inte ett krav.

PROGRAM

Lägret har 10 deltagarplatser för flickor i åk 4-6. Under lägret får deltagarna spela i band och skriva egna låtar. Till programm...

I höst ordnar Rock Donna bandklubb i Jakobstad, Borgå och Ekenäs för kvinnor, transpersoner och flickor från åldern 7 år uppåt!
 

PROGRAM 
Under bandklubben får deltagarna bland annat prova på olika instrument, bekanta sig med låtskrivning och spela i band. Me...

Please reload

BAND-

VECKOSLUT

WORKSHOPPAR

24.4 i Helsingfors

4-5.3 i Borgå

för flickor på lågstadiet!

Läs mer!

Läs mer!

Följande termin inleds 9/2017.

Läs mer!

Aktuellt

Ungdomsläger 3-8.7

Madame-läger 19-21.5

Barnläger 13-16.10

Läs mer!