Sound Collective of Finlands nästa läger är på kommande! 26-27 oktober 2019 träffas vi igen på Arabian Music House i Helsingfors.

Under lägret får deltagarna spela i band, prova på olika bandinstrument, skriva egna låtar och delta i fantastiska workshops. Inträdet är g...

Målgrupp: Flickor i åk 4-6 

Tid: 17-20 oktober 2019

Plats: Villa Christine i Tenala

Deltagaravgift: 170€-200€

Förkunskaper inte ett krav.

Under lägret får deltagarna spela i band och skriva egna låtar. Till programmet hör även instrumentverkstäder, ljudteknik, improvisation...

Please reload

BAND-

VECKOSLUT

WORKSHOPPAR

24.4 i Helsingfors

4-5.3 i Borgå

för flickor på lågstadiet!

Läs mer!

Läs mer!

Följande termin inleds 9/2017.

Läs mer!

Aktuellt

Ungdomsläger 3-8.7

Madame-läger 19-21.5

Barnläger 13-16.10

Läs mer!

Sponsorer och finansiärer
 

© Rock Donna rf 2020