Läger (övernattning)
 

På lägren erbjuder vi dig en bred introduktion till musikens värld med instrumentverkstäder, ljudteknik, bandövningar, låtskrivning med mera. Även teman som självkänsla och jämställdhet tas upp.

 

Vi vill ge dig en trygg, kreativ och inspirerande lägerupplevelse där du utvecklar din identitet som individ och musiker tillsammans med andra som delar ditt intresse.

Sponsorer och finansiärer
 

© Rock Donna rf 2020