top of page

Läger (övernattning)
 

På lägren erbjuder vi dig en bred introduktion till musikens värld med instrumentverkstäder, ljudteknik, bandövningar, låtskrivning med mera.  Under lägret får deltagarna spela i band och skriva egna låtar. Lägret avslutas med en konsert. Utöver det musikrelaterade programmet funderar vi också på teman som självkänsla, gemenskap, närvaro och normer via olika övningar. Tillsammans skapar dessa en programhelhet som strävar efter att bygga på deltagarens sociala och musikaliska självförtroende.

 

Undervisningen planeras på basen av deltagarnas önskemål och tidigare kunskaper, vilket möjliggör en blandad grupp för personer med olika mängder av erfarenhet. 

Vi vill ge dig en trygg, kreativ och inspirerande lägerupplevelse där du utvecklar din identitet som individ och musiker tillsammans med andra som delar ditt intresse.

bottom of page