Medlemskap

Ifall du vill ta del av verksamheten och hör till målgruppen kan du bli en så kallad vanlig medlem i föreningen för 20€/15€/10€ i året beroende på ålder. Till medlemsförmånerna hör bl.a. förmånligare deltagaravgifter, instrumentlån och rabattkoder till musikbutiken Strings.fi.

Ifall du varken hör till målgruppen eller önskar ta del av verksamheten men vill understöda föreningen kan du bli 
understödande medlem. Understödande medlemmar betalar en frivillig summa till föreningen. Understödande medlemmar har på föreningsmötet yttrandefrihet men inte rösträtt.
För understödande medlemmar gäller alla förmåner förutom de förmånligare deltagaravgifterna.

Föreningen skickar regelbundet ut medlemsbrev per e-post med information om aktuella händelser och medlemsförmåner.

 

En medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att skriftligen anmäla om detta enligt föreningslagen till sofia@rockdonna.com. Utträdningen gäller fr.o.m. följande medlemsfaktura. Om medlemmen exempelvis önskar avsluta sitt medlemskap fr.o.m. 2021 bör hen anmäla föreningen om detta innan medlemsfakturorna för kalenderåret 2021 skickas ut i slutet av januari.

Sponsorer och finansiärer
 

© Rock Donna rf 2020