top of page

NY SIDA! girlsrockeurope.org


En gemensam hemsida för alla girls rock-läger i Europa har lanserats på adressen girlsrockeurope.org.

Lägren som listas på sidan är medlemmar i den internationella takorganisationen Girls Rock Camp Alliance (GRCA, USA). Den nya sidan administreras av Rock Donna i samarbete med den europeiska kommittén för GRCA.

I september 2015 arrangerade Rock Donna den europeiska GRCA-konferensen i Vasa i samarbete med de finskspråkiga kollegorna i Girls Rock! Finland. På konferensen deltog 38 lägerrepresentanter från nio europeiska länder.

bottom of page