Sofia Fri-Xavier ny ordförande för Rock Donna

 

På föreningens årsmöte 24.4.2018 utsågs följande styrelse:

 

Sofia Fri-Xavier, ordförande

Anna Wilkman, vice ordförande

Amanda Henriksson, sekreterare

Vicky Österberg, styrelsemedlem

Emilia Englund, styrelsemedlem

 

Emma Moen, suppleant

Pirjo Moen, suppleant

Please reload

Sponsorer och finansiärer
 

© Rock Donna rf 2020