top of page

Sofia Fri-Xavier ny ordförande för Rock Donna


På föreningens årsmöte 24.4.2018 utsågs följande styrelse:

Sofia Fri-Xavier, ordförande

Anna Wilkman, vice ordförande

Amanda Henriksson, sekreterare

Vicky Österberg, styrelsemedlem

Emilia Englund, styrelsemedlem

Emma Moen, suppleant

Pirjo Moen, suppleant

bottom of page