top of page

Sommarläger 10-15 juni 2019

Målgrupp: Ungdomar* i åldern 13-19 år. Börjar du i sjunde klass på hösten är du välkommen med.

Tid: måndag 10.6 - lördag 15.6

Plats: Villa Christine i Tenala

Deltagaravgift: 260€-300€

Förkunskaper inte ett krav.

Under veckan får deltagarna spela i band och skriva egna låtar. Till programmet hör även instrumentverkstäder, ljudteknik, improvisation med mera. Lägret avslutas med en konsert. Utöver det musikrelaterade programmet funderar vi också på teman som självkänsla, gemenskap, närvaro och normer via olika övningar. Tillsammans skapar dessa en programhelhet som strävar efter att bygga på deltagarens sociala och musikaliska självförtroende.

Undervisningen planeras på basen av deltagarnas önskemål och tidigare kunskaper, vilket möjliggör en blandad grupp för personer med olika mängder av erfarenhet.

Anmälningen har stängt. Kontakta sofia@rockdonna.com vid frågor.

*Rock Donnas verksamhet riktar sig till flickor, kvinnor och andra underrepresenterade könsidentiteter inom musikbranschen.

bottom of page