top of page

Anmälningen till höstlovslägret är nu öppen!


Målgrupp: Flickor i åk 4-6

Tid: 17-20 oktober 2019

Plats: Villa Christine i Tenala

Deltagaravgift: 170€-200€

Förkunskaper inte ett krav.

Under lägret får deltagarna spela i band och skriva egna låtar. Till programmet hör även instrumentverkstäder, ljudteknik, improvisation med mera. Lägret avslutas med en konsert. Utöver det musikrelaterade programmet funderar vi också på teman som gemenskap, trygghet och närvaro via olika övningar. Tillsammans skapar dessa en programhelhet som strävar efter att bygga på deltagarens sociala och musikaliska självförtroende.

Anmälningen är öppen till 30 september.

Vid frågor kontakta: Sofia Fri-Xavier, Ansvarig producent, sofia@rockdonna.com, 044 5708394

bottom of page