top of page

Höstlovsläger för åk 4-6


Målgrupp: Flickor i åk 4-6

Tid: 17-20 oktober 2019

Plats: Villa Christine i Tenala

Deltagaravgift: 170€-200€

Förkunskaper inte ett krav.

PROGRAM

Lägret har 10 deltagarplatser för flickor i åk 4-6. Under lägret får deltagarna spela i band och skriva egna låtar. Till programmet hör även instrumentverkstäder, ljudteknik, improvisation med mera. Lägret avslutas med en konsert. Utöver det musikrelaterade programmet funderar vi också på teman som gemenskap, trygghet och närvaro via olika övningar. Tillsammans skapar dessa en programhelhet som strävar efter att bygga på deltagarens sociala och musikaliska självförtroende.

TIDER Lägret börjar på torsdag kl. 13 och avslutas på söndag ca kl. 15. Anmälningen är öppen till 30 september.

LÄGERAVGIFT Lägeravgiften omfattar mat, boende och undervisning. Om du inte är medlem kan du välja att bli det i samband med att du anmäler dig. Om du inte har möjligt att betala hela lägeravgiften kan du ansöka om understöd av föreningen för att få lägeravgiften subventionerad. Du kan även välja att betala lägeravgiften i flera rater.

Vid frågor kontakta: Sofia Fri-Xavier, Ansvarig producent, sofia@rockdonna.com, 044 5708394

bottom of page