Höstlovsläger 2020 för ungdomar!

 

 

Lägret har 10 deltagarplatser för ungdomar i åldern 13-17 år.


Plats: Kansjerf Kulturgård, Bromarv
Datum: 15-17 oktober 2020
Deltagaravgift: Medlemmar 110€ / Övriga 140€ / Önskar bli medlem 120€

 

 

PROGRAM
Under lägret får deltagarna spela i band och skriva egna låtar. Till programmet hör även instrumentverkstäder, ljudteknik med mera. Utöver det musikrelaterade programmet funderar vi också på teman som självkänsla, gemenskap, närvaro och normer via olika övningar. Tillsammans skapar dessa en programhelhet som strävar efter att bygga på deltagarens sociala och musikaliska självförtroende. Undervisningen planeras på basen av deltagarnas önskemål och tidigare kunskaper, vilket möjliggör en blandad grupp för personer med olika mängder av erfarenhet. Förkunskaper inte ett måste.

 

LÄGERAVGIFT
Lägeravgiften omfattar mat, boende och undervisning. Om du inte är medlem kan du välja att bli det i samband med att du anmäler dig. Om du inte har möjlighet att betala hela lägeravgiften kan du ansöka om understöd av föreningen för att få lägeravgiften subventionerad. Det är även möjligt att ansöka om en friplats. Du kan välja att betala lägeravgiften i flera rater.

 

Anmäl dig HÄR
 

Vid frågor kontakta:
Sofia Fri-Xavier
Ansvarig producent
sofia@rockdonna.com
044 5708394

Please reload

Sponsorer och finansiärer
 

© Rock Donna rf 2020