top of page

Sommarläger 2022

Tid: 13-18 juni 2022

Plats: Knipnäs i Ekenäs

Målgrupp: 13-17-åringar

Deltagaravgift: 270-300€.

Friplatser erbjuds.


Program

Lägret erbjuder deltagarna en bred introduktion till musikens värld med instrumentverkstäder, ljudteknik, bandövningar, låtskrivning med mera. Lägret avslutas med en konsert. Utöver det musikrelaterade programmet funderar vi också på teman som självkänsla, gemenskap och normer via olika övningar. Tillsammans skapar dessa en programhelhet som strävar efter att bygga på deltagarens sociala och musikaliska självförtroende.


Knipnäs ligger naturskönt i Ekenäs och erbjuder tillgång till en fantastisk simstrand. Vi erbjuder deltagarna en trygg, kreativ och rolig lägerupplevelse där de utvecklar sina identiteter som individer och musiker tillsammans med andra som delar deras intresse.


Vid frågor kontakta Sofia Fri-Xavier, ansvarig producent, sofia@rockdonna.com, 044 5708394
Comments


bottom of page