Vad är Rock Donna?

 

Rock Donna är en svenskspråkig musikförening i Finland som jobbar för att stärka flickors, kvinnors och andra inom musikbranschen underrepresenterade könsidentiteters musikaliska och sociala självförtroenden genom utövning och skapande av musik. Tillsammans med närmare ett hundratal motsvarande organisationer över hela världen jobbar Rock Donna för en mer jämställd musikbransch genom att sträva efter att involvera flera kvinnor inom branschens olika områden.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

 


Varför finns Rock Donna?

 

Musikbranschen är än i denna dag ojämställd och kvinnor bemöts ofta av

förvrängda fördomar och anses vara "det svagare könet". Rock Donna

jobbar för en ändring i detta genom att sträva efter att få kvinnor att tro

på sig själva som individer och musiker och uppmana dem att våga ta plats

inom den mansdominerade branschen. Detta innebär dock inte att en bör

ha professionella ambitioner inom musik för att ta del av verksamheten.

 

 

Hur jobbar Rock Donna?

 

Genom att arrangera läger, bandveckoslut, bandklubbar och workshoppar jobbar föreningen för att inspirera deltagare till att musicera tillsammans och uppmana dem att våga ta plats inom musikens olika områden. Utöver musik är även självkänsla och jämställdhet viktiga ämnen som tas upp inom verksamheten.


Med gemenskap och en positiv attityd som grundvärderingar strävar vi efter att erbjuda trygga, stöttande och inspirerande upplevelser som bidrar till att stärka deltagarna som musiker och individer. Målet med detta är att i långa loppet bidra till en social utveckling i samhället och musikbranschen.

Vi står tillsammans med alla medlemmar i Girls Rock Camp Alliance för följande värderingar:

 • We value the power of music as a means to create personal and social change

 • We value efforts that actively expand opportunities for girls, women, trans and gender non-conforming people

 • We value positive approaches to fighting sexism

 • We value integrity, honesty and respect

 • We value appropriate sharing of resources, cooperation, and collaboration

 • We value using our collective voice to further our mission

 • We value diversity
   

Vem kan ta del av verksamheten?

 

Rock Donnas verksamhet riktar sig till flickor, kvinnor och andra underrepresenterade könsidentiteter inom musikbranschen.

Hur hittar jag motsvarande verksamhet i andra länder?
 

Rock Donna är medlem i Girls Rock Camp Alliance (USA), en internationell takorganisation för girls rock-organisationer (girls rock camps) världen över. På girlsrockcampalliance.org hittar du en världskarta med alla medlemsorganisationerna inprickade.
 

Vem kan bli medlem? Vem som helst!
 

Ifall du vill ta del av verksamheten och hör till målgruppen kan du bli en så kallad vanlig medlem i föreningen för 15€/10€ i året beroende på ålder. Till medlemsförmånerna hör bl.a. förmånligare deltagaravgifter, instrumentlån och rabattkoder till musikbutiken Strings.fi.

Ifall du varken hör till målgruppen eller har intresse att ta del av verksamheten men vill understöda föreningen kan du bli understödande medlem. Du kan understöda föreningen med en frivillig summa på över 20€. För understödande medlemmar gäller alla förmåner förutom de förmånligare deltagaravgifterna.

Du måste inte vara medlem för att kunna ta del av verksamheten.

Vilka är personerna bakom Rock Donna?
 

Rock Donna var ursprungligen (2012-2014) ett projektinitiativ under DUNK (De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, dunk.fi) och registrerades som egen föreningen i december 2014.


Föreningens ledning består av professionella musiker, pedagoger och kulturproducenter.


Styrelsen 2021 består av: Anna Wilkman (ordförande),  Emilia Englund (vice-ordförande),  Amanda Henriksson (sekreterare), Evelina Salonen (ordinarie medlem), Vilma Virtanen (ordinarie medlem) och Vicky Österberg (ordinarie medlem).

Deltagaravgifter och understöd

 

För att göra verksamheten ekonomiskt tillgänglig för så många som möjligt erbjuder föreningen friplatser samt använder sig av sliding scale-avgifter. Sliding scale-systemet innebär att en deltagare kan välja att betala grundavgiften för deltagande eller att betala extra och på så sätt stöda en annan persons deltagande med överskottet. Därmed kan personer som inte skulle ha möjligt att betala hela deltagaravgiften söka understöd av föreningen för att få sin deltagaravgift subventionerad. 

Sponsorer, finansiärer och samarbetsparter

 

Rock Donna rf är en ideell föreningen vars verksamhet förverkligas med bidrag från fonder, stiftelser och den finska staten. Deltagaravgifterna används huvudsakligen för att täcka de obligatoriska kostnaderna för mat och logi/utrymmen. Utöver finansiärerna har föreningen sponsorer som bidrar med utrustning för verksamheten. Dessutom är det flera privatpersoner som stödjer Rock Donna genom att låna ut instrument och utrustning till föreningens evenemang.


Sponsorer

 • Fender Scandinavia

 • Roland Suomi
   

Finansiärer 2021

 • Svenska Kulturfonden

 • Nymans Stiftelse

 • Brita Maria Renlunds stiftelse

 • Sophie von Julins Stiftelse

 • Stiftelsen Tre Smeder

 • Konstsamfundet

 • Nygréns Stiftelse

 • SFV

 • William Thurings stiftelse

 • Gesellius fond

Huvudsamarbetspart: De Ungas Musikförbund i Svenskfinland
Övriga samarbetsparter: Diverse projektspecifika personer, föreningar, skolor och organisationer. Dessa nämns i samband med projektet/evenemanget samarbetet gäller.

 

Sponsorer och finansiärer
 

© Rock Donna rf 2021