top of page

Vad är Rock Donna?

 

Rock Donna är en svenskspråkig musikförening i Finland som jobbar för att stärka flickors, kvinnors och andra inom musikbranschen underrepresenterade könsidentiteters musikaliska och sociala självförtroenden genom utövning och skapande av musik. Tillsammans med ett hundratal motsvarande organisationer över hela världen jobbar Rock Donna för en mer jämställd musikscen genom att sträva efter att involvera flera underrepresenterade könsidentiteter inom branschens olika områden.

Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

 

Hur jobbar Rock Donna?

Med gemenskap och en positiv attityd som grundvärderingar strävar vi efter att erbjuda trygga, stöttande och inspirerande upplevelser som bidrar till att stärka deltagarna som musiker och individer. Målet med detta är att i långa loppet bidra till en social utveckling i samhället och musikbranschen.

Genom att arrangera läger, övrig undervisning och evenemangsverksamhet jobbar föreningen för att inspirera deltagare till att musicera tillsammans och våga ta plats. Utöver musik är även normer, självkänsla och jämställdhet viktiga ämnen som tas upp inom verksamheten. Deltagare måste inte ha professionella ambitioner inom musik för att ta del av verksamheten.

Vi står tillsammans med alla medlemmar i Girls Rock Camp Alliance för följande värderingar:

 • We value the power of music as a means to create personal and social change

 • We value efforts that actively expand opportunities for girls, women, trans and gender non-conforming people

 • We value positive approaches to fighting sexism

 • We value integrity, honesty and respect

 • We value appropriate sharing of resources, cooperation, and collaboration

 • We value using our collective voice to further our mission

 • We value diversity
   

Vem kan ta del av verksamheten?

 

Rock Donnas verksamhet riktar sig till flickor, kvinnor och transpersoner. 

Ordet transperson är ett paraplybegrepp som handlar om könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning/sexualitet att göra. Ordet innefattar många olika identiteter, några av dem är: transtjej, transkille, icke-binär, intergender, genderqueer och gender fluid.

Vi välkomnar alla som själva tycker att de stämmer in i vår målgrupp. Vi bryr oss inte om vad som står i ditt pass eller vad andra vanligtvis läser dig som, utan det som är viktigt för oss är att du själv känner att Rock Donna är en plats för dig.

Vem kan jobba inom föreningen?
 

Jobb inom föreningen riktar sig till kvinnor och personer av andra underrepresenterade könsidentiteter inom musikbranschen med ett intresse för musikundervisning, ledarskap och feminism. Detta för att föreningen vill lyfta fram förebilder av dessa identiteter inom musiken för deltagarna. Om du är intresserad av att jobba som ledare, praktikant eller hjälpledare inom Rock Donna kan du fylla i intresseanmälan nedan.

Hur hittar jag motsvarande verksamhet i andra länder?
 

Rock Donna är medlem i Girls Rock Camp Alliance (USA), en internationell takorganisation för girls rock-organisationer (girls rock camps) världen över. På girlsrockcampalliance.org hittar du en världskarta med alla medlemsorganisationerna inprickade.
 

Vem kan bli medlem? Vem som helst!
 

Ifall du vill ta del av verksamheten och hör till målgruppen kan du bli en så kallad vanlig medlem i föreningen för 15€/10€ i året beroende på ålder. Till medlemsförmånerna hör bl.a. förmånligare deltagaravgifter, instrumentlån och rabattkoder till musikbutiken Strings.fi.

Ifall du varken hör till målgruppen eller har intresse att ta del av verksamheten men vill understöda föreningen kan du bli understödande medlem. Du kan understöda föreningen med en frivillig summa på över 20€. För understödande medlemmar gäller alla förmåner förutom de förmånligare deltagaravgifterna.

Du måste inte vara medlem för att kunna ta del av verksamheten.

Vilka är personerna bakom Rock Donna?
 

Rock Donna var ursprungligen (2012-2014) ett projektinitiativ under DUNK (De Ungas Musikförbund i Svenskfinland, dunk.fi) och registrerades som egen föreningen i december 2014.


Föreningens ledning består av professionella musiker, pedagoger och kulturproducenter.


Styrelsen 2022 består av: Alina Boucht (ordförande),  Emilia Englund (vice-ordförande),  Amanda Blomqvist (ordinarie medlem), Anna Wilkman (ordinarie medlem), Vicky Österberg (ordinarie medlem), Vilma Virtanen (ordinarie medlem), Emilia Lindblom (suppleant) och  Evelina Salonen (suppleant).

Deltagaravgifter och understöd

 

För att göra verksamheten ekonomiskt tillgänglig för så många som möjligt erbjuder föreningen friplatser samt använder sig av sliding scale-avgifter. Sliding scale-systemet innebär att en deltagare kan välja att betala grundavgiften för deltagande eller att betala extra och på så sätt stöda en annan persons deltagande med överskottet. Därmed kan personer som inte skulle ha möjligt att betala hela deltagaravgiften söka understöd av föreningen för att få sin deltagaravgift subventionerad. 

Sponsorer, finansiärer och samarbetsparter

 

Rock Donna rf är en ideell föreningen vars verksamhet förverkligas med bidrag från fonder, stiftelser och den finska staten. Deltagaravgifterna används huvudsakligen för att täcka de obligatoriska kostnaderna för mat och logi/utrymmen. Utöver finansiärerna har föreningen sponsorer som bidrar med utrustning för verksamheten. Dessutom är det flera privatpersoner som stödjer Rock Donna genom att låna ut instrument och utrustning till föreningens evenemang.


Sponsorer

 • Fender Scandinavia

Finansiärer 2022

 • Svenska Kulturfonden

 • Brita Maria Renlunds stiftelse

 • Sophie von Julins Stiftelse

 • Konstsamfundet

 • Gesellius fond

 • Helsingfors stad

 • Stiftelsen Tre Smeder

 • Nygréns Stiftelse

 • William Thurings stiftelse

 • Raseborgs stad

 • SFV


Samarbetsparter: Diverse projektspecifika personer, föreningar, skolor och organisationer. Dessa nämns i samband med projektet / evenemanget samarbetet gäller.

 

bottom of page