Plats: Ungdomsgården Sandels, Helsingfors
Tid: 5 tisdagar under hösten 2020

Nivå: Förkunskaper inte ett krav.

Deltagaravgift: 40€ medlemmar / 60€ övriga

MÅLGRUPP
Verksamheten riktar sig till kvinnor, transpersoner och flickor från 9 år uppåt. Banden delas upp enligt ålder...

Lägret har 10 deltagarplatser för ungdomar i åldern 13-17 år.


Plats: Kansjerf Kulturgård, Bromarv
Datum: 15-17 oktober 2020
Deltagaravgift: Medlemmar 110€ / Övriga 140€ / Önskar bli medlem 120€

PROGRAM
Under lägret får deltagarna spela i band och skriva egna låtar. Till...

Please reload

BAND-

VECKOSLUT

WORKSHOPPAR

24.4 i Helsingfors

4-5.3 i Borgå

för flickor på lågstadiet!

Läs mer!

Läs mer!

Följande termin inleds 9/2017.

Läs mer!

Aktuellt

Ungdomsläger 3-8.7

Madame-läger 19-21.5

Barnläger 13-16.10

Läs mer!

Sponsorer och finansiärer
 

© Rock Donna rf 2020