top of page

GRCA Europe och Popkollofestival


24 februari firade Popkollo 15 år med en festival! Grattis Popkollo! Festivalen ägde rum på Nalen i Stockholm med både dagsprogram och klubbkväll. På dagsprogrammet fanns föreläsningar, paneler och workshops. Workshops såsom DJ, effektpedaler, ukulele för att nämna några. Dagsprogrammet avslutades med panelen 15 år med Popkollo med Marit Bergman. Klubbkvällen bestod av DJs och live band såsom Baby Baby Bullshit och Beatrice Eli.

Under helgen i Stockholm hade även GRCA Europe kommittén möte. Representanterna Maebh från Berlin, Auður från Island, Sofie från Norge, Clara från Popkollo och Sofia från Rock Donna planerade årets verksamhet. Kommittén har ansökt om ett Erasmus+ projekt för att ordna ett internationellt musikläger i Berlin i juli och en konferens i Serbien i september 2018! GRCA Europe teamet hade även äran att få delta i en panel vid Popkollo festivalen där det diskuterades GRCA och våra olika föreningar i Europa.

Tack Popkollo för en inspirerande festival och för ert fantastiska arbete i 15 år!

- Sofia Fri-Xavier

bottom of page